Регламент на BRFK

БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КИНОЛОГИЯ

за присъждане на Шампионски титли

 

РЕГЛАМЕНТ НА БРФК ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ШАМПИОНСКИ ТИТЛИ

 

Титлата ШАМПИОН НА БЪЛГАРИЯ се присъжда на кучета, които притежават четири /4/ титли САС, при трима /3/ различни съдии, в четири /4/ различни изложби, като периода между първата и последна титла не е по-малък от шест /6/ месеца и 1 ден.

При наличие на някаква шампионска титла за титлата ШАМПИОН НА БЪЛГАРИЯ са необходими две /2/ титли САС, при двама /2/ различни съдии, в два различни дни.

Титлата ГРАНД ШАМПИОН НА БЪЛГАРИЯ се присъжда след като куче Шампион на България получи титла САС.

Титлата БАЛКАНСКИ ШАМПИОН се присъжда след като куче – Гранд Шампион на България получи титла САС.

Титлата МЛАД ШАМПИОН НА БЪЛГАРИЯ се присъжда на кучета, които притежават три /3/ титли JСАС /BJC/, при трима /3/ различни съдии, в три /3/ различни дни.

При наличие на някаква шампионска титла за титлата МЛАД ШАМПИОН НА БЪЛГАРИЯ са необходими две /2/ титли JСАС /BJC/, при двама /2/ различни съдии, в два /2/  различни дни.

Титлата МЛАД ГРАНД ШАМПИОН НА БЪЛГАРИЯ се присъжда след като куче Млад Шампион на България получи титла JСАС /BJC/.

Титлата МЛАД БАЛКАНСКИ ШАМПИОН се присъжда след като куче – Млад Гранд Шампион на България получи титла JСАС /BJC/.