БЪЛГАРСКИ ДОБЕРМАН КЛУБ

БЪЛГАРСКИ ДОБЕРМАН КЛУБ

Информация

Председател : Пламен Чубуров
+359 888 564 083
plamendob@yahoo.com

Развъдна дейност : Надежда Георгиева
+359 898 463 242