Правилници на BRFK

БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КИНОЛОГИЯ

 
УСЛОВИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ

(в сила от 01.05.2015 г.)

 

            Възраст за допускане в разплод: 15 месеца за мъжки и женски кучета.

Условия:
* Три положителни оценки. За мъжките кучета – отличен, за женските отличен или много добър.
* Оценките могат да бъдат – една от специалка или национална изложба, и две от изложби на БРФК. В изключителни случаи, когато се налага, за трета оценка може да бъде считана и експертна оценка.
* При заверяване на родословия в СПК на БРФК, задължително се получават и работни книжки.

Решение на УС на БРФК
(След предложение на комисията по развъждане)

 

 
Регламент на БРФК за присъждане на шампионски титли:

 

            Титлата ШАМПИОН НА БЪЛГАРИЯ се присъжда на кучета, които притежават четири /4/ титли САС, при трима /3/ различни съдии, в четири /4/ различни изложби, като периода между първата и последна титла не е по-малък от шест /6/ месеца и 1 ден.

При наличие на някаква шампионска титла за титлата ШАМПИОН НА БЪЛГАРИЯ са необходими две /2/ титли САС, при двама /2/ различни съдии, в два различни дни.

            Титлата ГРАНД ШАМПИОН НА БЪЛГАРИЯ се присъжда след като куче Шампион на България получи титла САС.
            Титлата БАЛКАНСКИ ШАМПИОН се присъжда след като куче – Гранд Шампион на България получи титла САС.

            Титлата МЛАД ШАМПИОН НА БЪЛГАРИЯ се присъжда на кучета, които притежават три /3/ титли JСАС /BJC/, при двама /2/ различни съдии, в два /2/ различни дни, за не по-малко от шест /6/ месеца и 1 ден.

            При наличие на някаква шампионска титла за титлата МЛАД ШАМПИОН НА БЪЛГАРИЯ са необходими две /2/ титли JСАС /BJC/, при двама /2/ различни съдии, в два /2/  различни дни.

            Титлата МЛАД ГРАНД ШАМПИОН НА БЪЛГАРИЯ се присъжда след като куче Млад Шампион на България получи титла JСАС /BJC/.
            Титлата МЛАД БАЛКАНСКИ ШАМПИОН се присъжда след като куче – Млад Гранд Шампион на България получи титла JСАС /BJC/.