ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Последна актуализация: 21.06.2018 г.

Добре дошли на brfk.org.

 

 

Благодарим Ви, че посетихте нашата страница. Ние, от Българска Републиканска Федерация по Кинология („БРФК“, „Федерация“,“ние“, „нашата“ или „на/нас“), вземаме присърце поверителността на Вашата информация и защитата на Вашите лични данни. Продължаваме и укрепваме ангажимента си да осигурим адекватна защита на личните данни, които ни предоставяте. Настоящата актуализирана версия на Политиката ни за поверителност е съобразена с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), в сила от 25.05.2018г.

Като се има предвид, че тази Политика за поверителност съставлява неразделна част от Общите условия за ползване, моля запознайте се с тях на посочения линк [Условията за ползване]. Страницата използва „бисквитки“ съгласно Правилата за „бисквитки“ („cookies“), които са описани по-долу.

Кои сме ние?

Българска Републиканска Федерация по Кинология е организация с нестопанска цел, с адрес в Република България: София 1756, ул. „Пловдивско поле” №11, имейл адрес: brfcynology@gmail.com.

Защо е необходимо да се запознаете с нашата Политика за поверителност?

Молим Ви да отделите време, за да прочетете внимателно настоящата Политика за поверителност. Тя пояснява редица въпроси, включително каква лична информация и данни събираме чрез нашата страница и целите, за които ги обработваме, както и на кого ги предоставяме.

Използвайки brfk.org  („Страницата“), независимо дали само я посещавате, за да се запознаете с нас и нашата дейност, подавате заявка за участие в някои от нашите събития или заявка за издаване на родословие, абонирате се за месечния ни бюлетин или ни изпращате съобщение посредством попълване на контактната форма, Вие споделяте информация, която може да съдържа лични данни.

Ние можем периодично да изменяме и актуализираме настоящата Политика за поверителност. В такива случаи актуалната  версия винаги ще бъде достъпна на нашата Страница и, когато е уместно, ще бъдете уведомен/а за това по друг подходящ начин (напр. по електронна поща). Датата на последната актуализация ще бъде отбелязана в началото на Политиката.

Моля, имайте предвид, че практиките, описани в настоящата Политика за поверителност, са приложими само за информация, която ни предоставяте чрез използването на нашата Страница. Тези  условия не се прилагат по отношение на информация, която сте публикували на страници, поддържани от други организации.

Каква информация събираме за вас?

Информация, която Вие ни предоставяте

Това е информация, която Вие ни предоставяте чрез попълване на формуляри, изпращане на запитвания и съобщения на Страницата, както и когато осъществявате последващ контакт с нас. Информацията може да включва идентификационни данни, данни за контакт (имейл и телефонен номер), и други, които могат да се изискват за последващо обработване на данните Ви във връзка с определена наша дейност, като например регистрация за участие в някоя от нашите изложби и/или искане за издаване на родослоовие .

Информация, която получаваме за Вас

Използваме услугата Google Analytics на Google Inc., 1600 Амфитеатър Паркуей, Маунтин Вю, Калифорния 94043, САЩ („Google“), посредством която се събира и обработва информация за действителното Ви местоположение и друга техническа информация за посещението Ви на Страницата. За тази цел използваме „бисквитките“, описани по-долу в настоящата Политика („Правила за „бисквитките“). Информацията, събрана от Google във връзка с използването на Страницата включва Интернет протокол (IP) адрес, използван за свързване на Вашия компютър или друго устройство към интернет, „кликванията” към, чрез и от нашата Страница (включително дата и час), информация за взаимодействията със Страницата (като възможните преглеждания, „кликвания” и движения с „мишката”). Google Analytics използва различни технологии, за да определи местоположението, включително IP адрес, GPS, и други сензори, които могат, например, да снабдят Google с информация за близките устройства, Wi-Fi точки за достъп и захранване. Тази информация ще бъде прехвърлена на сървър на Google в САЩ, където ще бъдат запазена и анализирана. Съответните резултати ще ни бъдат предоставени в анонимизирана форма. В този процес събраните данни няма да бъдат асоциирани с вашия пълен IP адрес. Ние активирахме функцията за анонимизиране на IP адресите, предлагана от Google на нашия уебсайт, така че последните 8 бита (тип IPv4) или последните 80 бита (тип IPv6) на Вашия IP адрес да бъдат изтрити. Освен това Google е сертифицирана организация по Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (EU-U.S. Privacy Shield), което гарантира адекватно ниво на защита на данните в Съединените щати. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като изтеглите и инсталирате предложения браузър, или като управлявате съгласието си в полето с набор от „бисквитки“ за отказване. И двете опции предотвратяват уеб анализите само ако използвате браузъра, на който сте инсталирали този плъгин или ако не изтриете „бисквитката“ за отказ. За повече информация вижте Общите условия и Политиката за поверителност на Google. Моля, консултирайте се периодично със страницата на Google относно всякакви промени или актуализации на тези условия и на информацията, събрана чрез Google Analytics.

Как събираме Вашата информация и за какво я използваме?

Най-общо Вие можете да посещавате нашата Страница, без да е необходимо да разкривате лична информация. Въпреки това, съществуват редица обстоятелства, при които може да се наложи да ни предоставите Вашите лични данни.

Ние събираме Вашите лични данни и информация при следните случаи:

 • Когато правите заявка за участие в някоя от нашите изложби, за да Ви регистрираме, да осъществим комуникация с Вас на посочените данни за контакт;
 • Когато подавате искане за издаване на родословие, за да можем да удостоверите,  дали покривате определени изисквания свързани с издаването на същото;
 • Когато участвате в проучване, анкета, изследване, дискусионен панел за целите на провеждането им и анализ на резултатите;
 • Когато се регистрирате и участвате в нашите програми, дейности, инициативи и събития за целите на провеждането им;
 • Когато сте заявили желание да получите информация или съдействие посредством попълване на контактната ни форма, за да Ви изпратим персонализиран отговор;
 • Когато отговаряте на запитвания на Федерацията в процеса на обработка на Вашето заявление;
 • Когато участвате в други интерактивни услуги, за да администрираме нашите програми и проекти и съпътстващите ги дейности;
 • Във връзка с проверката на подадената от Вас информация за удостоверяване на самоличността Ви и предотвратяване на злоупотреби и нарушения на правилата за използване на Страницата;
 • В хода на комуникацията ни по проекти, инициативи, събития и други дейности, които се обявяват на  Страницата;
 • Когато правите коментари или ни предоставяте допълнителна информация в раздел на Страницата, който позволява това; и
 • Във връзка с всеки един раздел на Страницата, където съзнателно и доброволно предоставяте лична информация и данни.

Когато ползвате свой профил в социални медийни платформи като LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram и други, за да използвате Страницата, ние имаме право да обработваме Вашите лични данни, които Вие сте направили достъпни на профила си.

В обобщение, ние обработваме  Вашата лична информация и данни за следните цели:

 • В отговор на Вашите запитвания;
 • За обработване на Вашите заявки за участия/ искания за издаване на родословие и за комуникация с Вас;
 • За изпращане на наши формуляри свързани с нашата дейност;
 • За изпращане на информация за различни функционалности на нашата Страница или новини относно Федерацията;
 • За да Ви информираме за промени в политиките ни;
 • За персонализиране на комуникацията с Вас;
 • За изпращане на информационни бюлетини, писма, покани за събития, както и информация за програми, инициативи, дейности и проекти по електронна поща или по друг начин; за регистрация за събитие или участие в програма;
 • За оптимизиране или подобряване на нашите инициативи и дейности;
 • За целите на проучвания и развитие на нашата дейност;
 • За редакционни цели при изготвяне на публикации, свързани с дейността на Федерацията;
 • За целите на разкриване, разследване и предотвратяване на действия, които могат да са в нарушение на политиките ни, или да са незаконни;
 • За разработване на нови програми.

На какво основание обработваме Вашите лични данни?

 • Заявления за участие – на първо място Вашите лични данни са ни необходими за предприемане на стъпки по Ваше искане за участие в някоя от нашите събития, изложби, проекти, програми и инициативи.
 • Искане за издаване на родословие – обработването на Вашите данни е необходимо, за да удостоверите чрез тях, дали изпълнявате изискавнията за издаване на родословието.
 • Обществен интерес – в редица от случаите нашите проекти и свързаните с тях дейности по обработване на лични данни се основават и на необходимостта от изпълнение на задача в обществен интерес.
 • Вашето съгласие – ние разчитаме на Вашето съгласие, за да Ви изпращаме нашия месечен бюлетин, както и за да Ви информираме за и включваме в различни инициативи на Федерацията, в т.ч. обучения, конференции, семинари и други събития, свързани с нашите проекти и програми, както и за да Ви уведомяваме за промени в нашата организация и дейност.

За какъв срок съхраняваме Вашата информация и какви са критериите за определянето му?

Ние съхраняваме данните Ви само за срока, който е необходим за изпълнение на конкретната цел, за която се обработват, или който се предвижда по закон.

С кого споделяме Вашите лични данни? 

Федерацията се ангажира с прилагането на най-високите стандарти на етични и законови практики във всичките си дейности, включително по отношение на защитата на личните данни на всички потребители на Страницата. Освен в случаите, предвидени по-долу, ние няма да предаваме или разкриваме, както и да разрешаваме на никого извън Федерацията, достъп до или използване на Вашата лична информация.

Ние можем да споделяме Вашите данни с: (I) наши партньори и доставчици на услуги за целите на изпълнение на договор, вкл. с оглед подобряване и оптимизиране на нашата Страница; (II) партньори на Федерацията в съвместни инициативи, съорганизатори на събития и други дейности; (III) на лица, предвидени в нормативен акт. Тези категории получатели са законово или договорно задължени да пазят поверителността и сигурността на всяка Ваша лична информация и данни. Те нямат право да използват, разкриват или променят тази информация по никакъв начин, освен за целите на изпълнение на възложените от нас услуги.

Ние си запазваме правото да разкрием личните Ви данни и информация на компетентните органи в случаите и при условията, предвидени в закона.

Как и Къде предаваме Вашите лични данни?

Федерацията може да предава данни на нейни партньори, контрагенти, доставчици на услуги, установени в ЕС и извън него, с които Федерацията е в договорни отношения и които ни подпомагат в нашата дейност, вкл. като ни сътрудничат за постигане на целите, описани в настоящата Политика за поверителност. Съответните държави извън ЕС може да не гарантират същото ниво на защита на личните данни като това във Вашата държава. В такива случаи Федерацията ще гарантира, че личните данни са адекватно защитени от получателите на данните в тези държави. Адекватната защита обикновено означава да се вменят на получаващата страна договорни задължения, които гарантират, че тази страна поддържа същото високо ниво на неприкосновеност и защита на данните, каквото се поддържа от Федерацията.

В отсъствието на подходящи гаранции е възможно предаването на данни да се извърши   поради необходимостта от изпълнението на преддоговорни мерки, взети по Ваше искане, за целите на изпълнение на договор между Вас и Федерацията. В някои случай предаването може е необходимо поради важни причини от обществен интерес.

Какви са Вашите права?

Право на достъп и право на коригиране

Имате право да получите информация за това, какви лични данни, свързани с Вас, се обработват от БРФК, за източника на данните, за какви цели са били използвани данните и за третите страни, на които са предоставени данните. Имате право и по всяко време да поискате корекция на неточни или непълни лични данни. Ако искането е очевидно неоснователно или прекомерно, особено поради повтарящия се характер, БРФК може да откаже да предприеме действия по искането.

Право на изтриване на данните (право „да бъдеш забравен”)

Можете да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити при наличието на конкретни обстоятелства: (i) личните данни вече не са необходими за целите, за които са събрани, (ii) съгласието за обработка, върху което се основава обработването на данните, е оттеглено и няма друго правно основание за продължаване на обработването, (iii) обработването е незаконосъобразно, или (iv) личните данни трябва да бъдат изтрити в изпълнение на законово задължение, приложимо към БРФК. Ние можем да не се съобразим с Вашето искане, доколкото обработването е необходимо за други цели, вкл. по причини от обществен интерес. Това Ваше право не е абсолютно и искането Ви за изтриване на данните може да не бъде уважено в случаите, когато обработването на Вашите данни е необходимо за спазване на правно задължение, приложимо към Федерацията, за изпълнението на задача от обществен интерес, за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Можете да се свържете с нас на посочените по-горе координати за контакт, за да получите допълнителна информация относно изтриването на личните Ви данни.

Право на възражение

Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за изпълнение на задача от обществен интерес, за целите на легитимните интереси на Федерацията, включително срещу профилиране на тези основания. Въпреки това, дори ако възразите срещу определена обработка, ние можем да продължим тази обработка, ако това е разрешено или сме задължени да го направим, например, за да можем да изпълним законови изисквания или договорни задължения, поети към Вас.

Право на ограничаване на обработването

Можете да поискате обработването на лични данни да бъде ограничено, ако (i) смятате, че личните Ви данни са неточни, за да проверим точността им, или (ii) считате, че обработването е неправомерно, но Вие не желаете данните да бъдат изтрити, или (iii)  сте възразили срещу обработването на данните за целите на нашите легитимни интереси, или (iv) считате, че ние вече не се нуждаем от личните Ви данни, но Вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Право на оттегляне на съгласие

Ако в някакъв период сте предоставили съгласието си за обработване на личните Ви данни за определени цели, винаги можете да оттеглите това съгласие за бъдещо обработване.

За да оттеглите съгласието си за получаване на нашия месечен информационен бюлетин, моля изберете опцията „отписване” в електронното съобщение, с което го получавате. Моля, имайте предвид, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на Вашите лични данни на друго валидно правно основание, както и законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие, преди то да бъде оттеглено.

Право на преносимост на данните

В определени случаи имате право да получите Вашите лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и евентуално да поискате да прехвърлим тези данни директно на друг администратор, когато това е технически възможно. Това право не се отнася до обработването, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес.

Право на жалба 

Ако считате, че обработването на Вашите лични данни е неправомерно, можете да подадете жалба до съответния надзорен орган. Използвайте следния линк, за да намерите  компетентния орган в държавата-членка на ЕС, в която е обичайното Ви местопребиваване, където работите или където предполагате, че е извършено нарушението:

http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Съветваме Ви да адресирате претенциите си първо до Българска Републиканска Федерация по Кинология, за да получите по-бързо и ефективно разрешаване на проблема.

Какво да направите, ако искате да упражните правата си или да се свържете с нас за допълнителна информация?

За да упражните Вашите права, можете да ни изпратите искане на посочения по-горе имейл адрес.

Ако  искате да получите допълнителна информация или имате някакви оплаквания относно начина, по който използваме Вашите лични данни, можете да използвате нашите координати за контакт, посочени по-горе.

Правила  за „бисквитките” („cookies“)

Федерацията използва „бисквитки” (включително във връзка с услугите, предоставяни от Google Analytics, както е описано по-горе в раздел  „Информация, която ние събираме за Вас“), за да получи определена потребителска информация относно това как и кога са разгледани определени раздели на Страницата ни, както и колко хора са ги посетили. Можете да настроите браузъра си да откаже, премахне или блокира „бисквитки” или да Ви покаже, когато се генерира „бисквитка”, без това да засяга ползването на повечето от функциите на Страницата. За повече информация относно „бисквитките”, моля, посетете: www.allaboutcookies.org.