Отчетно-изборно Общо събрание на БРФК – 26.03.2017 – Асеновград

Отчетно-изборно Общо събрание на БРФК – 26.03.2017 – Асеновград


ПОКАНА

До
Всички членове на БРФК

Управителния съвет на Българска републиканска федерация по кинология свиква Отчетно-изборно Общо събрание.

 
Дата: 26 Март 2017 г. /Неделя/.

Начален час: 10:00 часа, при липса на кворум, началния час се променя на 11:00 часа.

Място на провеждане: АСЕНОВГРАД, комплекс „40-те извора“ !
 
Дневен ред:
1. Приемане на нови членове
2. Отчетен доклад за 2016 г.
3. Приемане отчета за дейноста на БРФК за 2016 г. Освобождаване от отговорност на УС на БРФК.
4. Избор на ново ръководство.
5. Разни

* С цел събранието да бъде абсолютно коректно към Закона и Устава на БРФК необходимите документи, който всеки клуб трябва да представи до датата на общото събрание са:
1. Актуално състояние.
2. За клубовете, които са регистрирани в обществена полза е необходима регистрация в Министерство на правосъдието.
3. Копие от подадена данъчна декларация.
4. Препис от племенната книга
5. Протокол от проведено общо събрание през 2017 г.
6. Уредени финансови взаимоотношения с БРФК.