Редовно Общо Събрание – БРФК – 31 Март 2018 – Асеновград

Редовно Общо Събрание – БРФК – 31 Март 2018 – Асеновград

ПОКАНА

До Всички членове на БРФК

Управителния съвет на Българска републиканска федерация по кинология свиква Общо събрание.

Дата: 31 Март 2018 г. /Събота/.

Начален час: 10:00 часа, при липса на кворум, началния час се променя на 11:00 часа.

Място на провеждане: АСЕНОВГРАД, комплекс „40-те извора“ !

Дневен ред:
1. Приемане на нови членове
2. Отчетен доклад за 2017 г.
3. Приемане отчета за дейноста на БРФК за 2017 г

  1. 4. Разни

 

* С цел събранието да бъде абсолютно коректно към Закона и Устава на БРФК необходимите документи, който всеки клуб трябва да представи до датата на общото събрание са:
1. Актуално състояние.
2. За клубовете, които са регистрирани в обществена полза е необходима регистрация в Министерство на правосъдието.
3. Копие от подадена данъчна декларация.
4. Препис от племенната книга
5. Протокол от проведено общо събрание през 2018 г.
6. Уредени финансови взаимоотношения с БРФК.