Покана за Общо Изборно Събрание на БГРК

Покана за Общо Изборно Събрание на БГРК

Общо Изборно Събрание на “ БЪЛГАРСКИ ГОЛДЪН РЕТРИВЪР КЛУБ ”

Управителният съвет на “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЪН РЕТРИВЪР КЛУБ”(БГРК), рег. по ф.д.№7830/2005 г. кани всички свои членове да присъстват и вземет участие лично или чрез упълномощено от тях лице в заседанието на Общо Изборно Събрание на “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЪН РЕТРИВЪР КЛУБ ”, което ще се проведе на 13.05.2017 г. от 10:00 часа в гр. София, жк. Дианабад, „При кораба“. При липса на кворум, началния час се променя на 11:00 часа.

Общо Изборно Събрание на БГРК ще се проведе при следния дневен ред:

1. Избор на нов Управителен съвет на БГРК

2. Приемане на промени в Устава на БГРК.

С уважение:
УС на БГРК