Желю Желев

Желю Желев

+359 898 734 805
zheldar@abv.bg

Информация

Съдийски права: Национален съдия 1-ва категория за ягдтериер, VII група FCI и полеви изпитания – всички видове.