Съдии

Всички По работа Всички породи Национални Международни

Стефан Стефик

+421 903708742
stefik@mss.sk

Таня Арангелова

Специалист за порода: Далматин

+359 887 931 356
tanya.arangelova@gmail.com

Таня Гетова Д-р

+359 898 734 043
trenertg@gmail.com
 Т&IА 

Торстен Лемер

Специалист за порода: Боксер

+359 876 387 661
lemmer.bg@gmail.com

Христо Кънев

Специалист за порода: Български барак

+359 888 662 179
kanev_vet@abv.bg

Юлия Велкова

Специалист за порода: Сибирско хъски

+359 887 405 588
julyvell@mail.bg

  14 - 14...1011121314