Резултати от проведен изпит за съдии на 16.12.2017 г.

1/ Любомир Катронски – Национален съдия за породите от 7 FCI група – екстериор и ловни изпитания.

2/ Любомир Стефанов – Национален съдия за породите от 7 FCI група – екстериор и ловни изпитания.

3/ Николай Неделчев – Международен съдия за породите от 7 FCI група – екстериор и ловни изпитания.

4/ Сашо Райчев – Международен съдия за породите от 7 FCI група – екстериор и ловни изпитания.

5/ Венцислав Китов – Международен съдия за 2 FCI група.

6/ Анисимидис Виталий – Национален съдия 2 FCI група.

7/ Ангел Нейчев – Национален съдия за порода Далматин.

8/ Пламен Киров – Международен съдия по Аджилити.

9/ Пиерлука Бисигнано – Национален съдия 2 FCI група.

10/ Бруно Зизиоли – Национален съдия 2 FCI група.

11/ Андреа Клауди Ренауд Рибас – Национален съдия 2 FCI група.

12/ Татяна Гетова – Международен съдия за 9 FCI група.

13/ Мария Маркова – Национален съдия за 9 FCI група.

14/ Росица Христозова –6 FCI група

15/ Катя Стефанова – Международен съдия за 3 FCI група.