Условия за участие в изложби

Фирмата организатор на Международни киноложки изложби поставя следните условия за участие, считано от 1 Април 2018 г.:

  1. Участниците подали заявки за участие до датата на обявения краен срок на съответните изложби заплащат таксите обявени на сайта на БРФК.
  2. Участниците подали заявки за участие след обявената крайна дата, но преди датата на първата изложба от съответния цикъл заплащат обявената такса + 50 %.
  3. Всички участници, записващи се на място на изложбата заплащат обявената такса + 100 %.