Редовно Общо Събрание – Български Клуб Уелско Корги – 26 Април 2018 – Асеновград

ПОКАНА

До Всички членове на Български Клуб Уелско Корги

Управителния съвет на Български Клуб Уелско Корги свиква Общо събрание.

Дата: 26 Април 2018 г. /Четвъртък/.

Начален час: 17:00 часа, при липса на кворум, началния час се променя на 18:00 часа.

Място на провеждане: АСЕНОВГРАД, комплекс „40-те извора“ !

Дневен ред:
1. Приемане на нови членове
2. Отчетен доклад за 2017 г.
3. Приемане отчета за дейноста на БКУК за 2017 г
4. Разни