Редовно Общо Събрание – БНК Самоед

Редовно Общо Събрание – БНК Самоед

Редовно Общо Събрание – БНК Самоед – 11 Март 2018 – Плевен

 

ПОКАНА

 

До Всички членове на Български Национален Клуб Самоед

 

Управителният съвет на Български Национален Клуб Самоед свиква Общо събрание.

Дата: 11 Март 2018 г. /неделя/.

Начален час: 10:00 часа, при липса на кворум, началният час се променя на 11:00 часа.

Място на провеждане: Плевен, парк Кайлъка, Туристически дом

Дневен ред:

  1. Приемане на нови членове
  2. Отчетен доклад за 2017 г.
  3. Приемане отчета за дейността на БНК Самоед за 2017 г.
  4. Разни

 

За повече информация: Силвия Жекова – Председател  на БНК Самоед ,тел. 0887347892