ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН КЛУБ „НЕМСКИ ДОГ“

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН КЛУБ „НЕМСКИ ДОГ“

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН КЛУБ „НЕМСКИ ДОГ“
Управителният съвет на Сдружение “БНК НЕМСКИ ДОГ” кани своите членове на Общо събрание, което ще се проведе на 20 май 2018 г, от 16,00 часа в пицария “Дон Домат” в кв. Редута, на ъгъла на ул. Велчо Атанасов и ул. Каймакчалан.
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 17.00 ч., на същото място.
Събранието ще протече при следния дневен ред:
1. Промени в Устава на Клуба.
2. Промени в Управителния съвет.
3. Отчетен доклад – общ и финансов.
4. Определяне размера на членския внос.
5. Приемане на календарен план за мероприятия на клуба.
6. Разни.
Припомняме, че членският внос за настоящата 2018-та година e в размер на 50 лв и се внася до края на месец март. Можете да заплатите членски внос на предстоящото Общо събрание.