Общо събрание БРФК – 28.10.2018 – Асеновград

Общо събрание БРФК – 28.10.2018 – Асеновград

ПОКАНА

От Управителния съвет на сдружение „БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КИНОЛОГИЯ“

Управителния съвет на Сдружение „БРФК“ свиква по своя инииатива Общо събрание със следния дневен ред:

  1. Отчетен доклад за 2017 г.
  2. Избор на Председател на УС на Сдружението.
  3. Избор на Управителен съвет на Сдружението.
  4. Промяна на Устава на Сдружението.

Събранието ще се проведе на 28 Октомври 2018 г. от 10 часа в гр. Асеновград, Комплекс „40-те извора“. При липса на кворум събранието ще се проведе на същото място и ден, при същия дневен ред от 11:30 часа.

 

Председател на УС: Камен Литов,

София – 24 Септември 2018