Заявка

Информация за мероприятието
Моля въведете списък с желаните конкурси за всяка от изложбите, по една изложба на ред.
За регистрация в класовете 6 и 7 трябва да бъде представено копие на съответния сертификат заедно със заявката за участие. В противен случай кучето ще бъде записано в открит клас /5/.
Сканирано копие от шампионски или работен сертификат (формат gif, jpg, png или pdf, максимален размер на файла - 1mb)
Информация за кучето
Сканирано копие от документ за родословие (разрешени формати - gif, jpg, png и pdf, максимален размер на файла - 1mb)
Информация за собственикаСъздадено от Arrakis Studio