БЪЛГАРСКИ РЕПУБЛИКАНСКИ КЛУБ СРЕДНОАЗИАТСКА ОВЧАРКА

БЪЛГАРСКИ РЕПУБЛИКАНСКИ КЛУБ СРЕДНОАЗИАТСКА ОВЧАРКА

 

Информация

Председател : Мадлен Янакиева
+359 888 250 538

 
Развъдна дейност : Кирил Стоев
+359 878 332 213

 
brkcao@abv.bg