БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН КЛУБ РОДЕЗИЙСКИ РИДЖБЕК

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН КЛУБ РОДЕЗИЙСКИ РИДЖБЕК

 

Информация

Председател : Петър Василев
+359 887 331 760

 
Развъдна дейност : Владимир Пешев
+359 887 964 172
v_peshev@abv.bg