Породи

В резултат нанашата работа сме създали три български породи: две ловни - "Български барак" и "Българско гонче" - VІ FCI група и "Българско овчарско куче" - ІІ FCI група. Тези породи притежават много важни качества, които ги правят полезни за българския бит и култура.

БРФК се стреми и работи за признаването и на трите български породи.

Български Барак

СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ БАРАК

Име на породата: "Български барак - твърдокосместо ловно куче"

Произход: България

Дата на публикация на валидния оригинален стандарт:Българско гонче

СТАНДАРТ ЗА ПОРОДАТА БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ

Предназначение на породата: Българското гонче е специализирано в лова на диви свине, но може да бъде използвано и за лов на други видове космат дивеч. То притежава великолепни физически качества съчетани с отлично обоняние, пъргавина при търсене и проследяване на дивеча, чувство за ориентация, неизчерпаема енергия и издръжливост по време на лов, независимо от климатичните условия и естеството на терена.Българско овчарско куче

СТАНДАРТ НА БЪЛГАРСКО ОВЧАРСКО КУЧЕ

Произход на породата: България. Класификация по FCI - Група II; Секция 2 – Молосоиди. Подсекция – 2 Планински кучета. Без изпитание за работа.

Предназначение на породата: Куче съпровождащо стадата овце, куче придружител, куче служебно.


Създадено от Arrakis Studio