СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КЛУБ ЕПАНЬОЛ БРЕТОН

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА КЛУБ ЕПАНЬОЛ БРЕТОН

 

                        Уважаеми членове на Клуб епаньол бретон /КЕБ/,

 

            С настоящото Ви уведомявам, че на 19.03.2016 г. /събота/ в 12:00 ч. ще се проведе Общо събрание на Клуб епаньол бретон /КЕБ/ в ресторант „Ниагара” – гр. София, ул."Цар Симеон" № 140 при следния дневен ред:

  1. Приемане на нов УС
  2. Приемане на нови членове
  3. Приемане отчетите на УС и ОРД за изминалата 2015 г.
  4. Приемане на одобрен от УС „Календарен план” за 2016 г.
  5. Разни

 

Присъствието Ви е желателно.

 

15.02.2016 г.                                                                               С уважение:

гр. София                                                                                      Катя Стефанова

                                                                                                            /Председател на клуба/               
Създадено от Arrakis Studio