Резултати от изпит за съдии, проведен на 24.03.2016 г.

1. Александър Димитров - Международен съдия за 5 породна група FCI.

2. Аня Йедут - Международен съдия за 2 и 9 породни групи FCI.

3. Георги Захариев - Национален съдия по екстериор и работа за 7 породна група FCI.

4. Екатерина Бецина - Национален съдия за 9 породна група FCI.

5. Ивайло Стойчев - Национален съдия по екстериор и работа за 7 породна група FCI.

6. Илиян Асенов - Национален съдия по екстериор и работа за 7 породна група FCI.

7. Мария Димитрова - Национален съдия за порода - Средноазиатска овчарка.

8. Милен Тодоров - Национален съдия по екстериор и работа за 7 породна група FCI.

9. Николай Неделчев - Национален съдия по екстериор и работа за 7 породна група FCI.

10. Павлин Казаков - Национален съдия по екстериор и работа за 7 породна група FCI.

11. Петър Ветренски - Национален съдия по екстериор и работа за 7 породна група FCI.

12. Силва Данкова - Международен съдия 10 група FCI.
Създадено от Arrakis Studio