Решение на УС на БРФК

Във връзка с доклад на господин Георги Христозов по повод проведено Общо събрание на Клуб Епаньол Бретон България Управителния съвет на БРФК взима следното решение:
Поради възникнали процедурни проблеми и трудности по издаване на родословия в Клуб Епаньол Бретон България УС на БРФК възлага процедурата да се извършва от служба Племенна книга на БРФК.
Създадено от Arrakis Studio