Редовно годишно Общо събрание на членовете на “ БЪЛГАРСКИ ГОЛДЪН РЕТРИВЪР КЛУБ ”

Управителният съвет на “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЪН РЕТРИВЪР КЛУБ”(БГРК), рег. по ф.д.№7830/2005 г. Ви поканва да присъствате и вземете участие лично или чрез упълномощено от Вас лице в заседанието на Редовно годишно Общо събрание на членовете на “ БЪЛГАРСКИ ГОЛДЪН РЕТРИВЪР КЛУБ ”, което ще се проведе на 02.04.2017 г. от 10:00 часа в гр. София, жк. Дианабад, „При кораба“. При липса на кворум, началния час се променя на 11:00 часа.

Редовно годишно Общо събрание на БГРК ще се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет на БГРК за дейността на сдружението през 2016 год

2. Финансов отчет за 2016 г.

3. Отчет на отговорника развъдна дейност (ОРД) за 2016 г

4. Приемане на бюджет за 2017 г. на БГРК.

5. Приемане на промени в Устава на БГРК.

6. Приемане на нови членове.

7. Разни.
Създадено от Arrakis Studio