ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НК АНГЛИЙСКИ СЕТЕР-БЪЛГАРИЯ - 05.03.2016 - Плевен

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН КЛУБ АНГЛИЙСКИ СЕТЕР-БЪЛГАРИЯ

 

Управителния съвет на Национален клуб Английски сетер-България свиква Общо събрание, което ще се проведе на 05.03.2016 год. (събота) в гр. Плевен, кафето на Втора Клинична база от 11:00 часа.

 

Дневен ред:

1. Отчетен доклад

2. Календарен план за 2016 год.

3. Приемане на нови членове

4. Разни

 

При липса на кворум Общото събрание ще се проведе един час по-късно на същата дата, място и дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

 

УС на НКАСБ умолява всички членове да изчистят финансовите си задължения към клуба за изтеклата година.
Създадено от Arrakis Studio