Общо събрание на Национален Клуб "Австралийска Овчарка" - 18.02.2017

СЪОБЩЕНИЕ 

На 18.02.2017 в Мол България, София, от 17.00 часа етаж 3 бар СОХО, ще се проведе общо събрание на Национален Клуб "Австралийска Овчарка"
при следния дневен ред :
1.Прием на нови членове. 
2.Разглеждане на правил-ник за развъдна дейност. 
3. Избор на Секретар, Главен отговорник по развъдна дейоност и Касиер.
4.Разни
Регистрацията за участие и молби за нови членове, на място.
         
Председател наНК"АО"
                         
Георги Шанков
Създадено от Arrakis Studio