ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ - 26.03.2016 год. (събота) в гр. София

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ

Управителният съвет на БЪЛГАРСКИ ГОЛДЕН РЕТРИВЪР КЛУБ (БГРК)  свиква Общо събрание, което ще се проведе на 26.03.2016 год. (събота) в гр. София, ул. „Апостол Карамитев“, блок 5, бистро „При кораба“ от 11:00 часа.

Дневен ред:

1. Отчетен доклад

2. Календарен план за 2016 год.

3. Приемане на нови членове

4. Разни

При липса на кворум Общото събрание ще се проведе един час по-късно на същата дата, място и дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

С уважение:

Красен Хаджиев

Председател на клуб БГРК
Създадено от Arrakis Studio