Общо събрание БНК Белгийски овчарки - 26.03.2016 - Асеновград

До
Всички членове на БНК Белгийски овчарки

Управителния съвет на БНК Белгийски овчарки свиква Общо събрание, което ще се проведе на 26 Март 2016 г. /събота/.

Място на провеждане: АСЕНОВГРАД, комплекс "40-те извора"

Начален час: 14:00 часа, при липса на кворум, началния час се променя на 15:00 часа.

Дневен ред:
1. Приемане на нови членове.
2. Отчетен доклад за изтеклата 2015 година.
3. Приемане отчета за дейноста на БНК Белгийски овчарки за 2015 г.
4. Календарен план за 2016 година.
5. Разни.
Създадено от Arrakis Studio