Общо събрание - БК Уелско корги - 26.03.2016

До
Всички членове на Български клуб Уелско корги

 

Управителния съвет на БК Уелско корги свиква Общо събрание.

Дата: 26 Март 2016 г.

Място: Спортно-стрелкови комплекс "40-те извора", гр. Асеновград

Начален час: 16:00 часа

Дневен ред:

1. Приемане на нови членове.
2. Отчетен доклад за изменалата 2015 година.
3. Приемане отчета за дейноста на БК Уелско корги за 2015 г.
4. Календарен план за 2016 г.
5. Разни
Създадено от Arrakis Studio