FCI Judge directory

Уважаеми международни съдии на FCI,

Моля, запознайте се с прикаченото циркулярно писмо 50/2016. Накратко:

Предложенията за присъждане на титла CACIB на Международни съдии, които не фигурират в FCI-judge directory до 01 Юли 2017 г. няма да бъдат удобрявани.

Прикачени файлове: Създадено от Arrakis Studio