Иван Назъров

Иван Назъров

-
-

Информация

Съдийски права: Национален съдия за III FCI група.

Ползвани езици:

Специалист: