Всички породи

Всички По работа Гост съдии Всички породи Национални Международни

Стефан Попов

Специалист за порода: Българско овчарско куче и ІІ породна група.

+359 882 269 422
stefanpopovallround@abv.bg ; batpop@abv.bg
liubomira87@abv.bg

Стефан Стефик

+421 903708742
stefik@mss.sk

Красимир Тодоров

Специалист за породите: Германско овчарско куче, Голдън ретривър

+359 889 099 112
krasini@abv.bg

  2 - 212