Международни

Всички По работа Гост съдии Всички породи Национални Международни

Вихра Григорова

Специалист за породи: Хрътки, островни и континентални птичари

+359 889 798 367
v.grigorova@mail.bg ; vihra_grigorova@abv.bg

Торстен Лемер

Специалист за порода: Боксер

+359 876 387 661
lemmer.bg@gmail.com

Таня Арангелова

Специалист за порода: Далматин

+359 887 931 356
tanya.arangelova@gmail.com

Смилена Шепърд

+359 899746699
smilena_2000@yahoo.com
 Agility Club Bulgaria 

Силва Данкова

Специалист за порода: Бобтейл

+ 359 888 793 480
sdankova@abv.bg

Саида Лемер

Специалист за порода: Боксер

-
-

Пламен Чубуров

Специалист за порода: Доберман

+359 888 564 083
plamendob@yahoo.com

  2 - 712345...