Новини

Съдийски семинар и изпит - 24 Април 2016 - Асеновград

Съдийска комисия на БРФК обявява

СЕМИНАР

Тема: Техники на съдене

Дата: 24 Април 2016 г. /Неделя/

Начален час: 10:00 часа.

* Присъствието на всички съдии на БРФК е задължително!

 

ИЗПИТ ЗА СЪДИИОБЩО СЪБРАНИЕ НА НК АНГЛИЙСКИ СЕТЕР-БЪЛГАРИЯ - 05.03.2016 - Плевен

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН КЛУБ АНГЛИЙСКИ СЕТЕР-БЪЛГАРИЯ

 

Управителния съвет на Национален клуб Английски сетер-България свиква Общо събрание, което ще се проведе на 05.03.2016 год. (събота) в гр. Плевен, кафето на Втора Клинична база от 11:00 часа.

 

Дневен ред:

1. Отчетен доклад

2. Календарен план за 2016 год.

3. Приемане на нови членове

4. Разни

 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КЛУБ ЕПАНЬОЛ БРЕТОН

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА КЛУБ ЕПАНЬОЛ БРЕТОН

 

                        Уважаеми членове на Клуб епаньол бретон /КЕБ/,

 Редовно годишно Общо събрание на “НАЦИОНАЛЕН КЛУБ ФРЕНСКИ БУЛДОГ-БЪЛГАРИЯ”

П О К А Н А

за свикаване на редовно годишно Общо събрание на

“НАЦИОНАЛЕН КЛУБ ФРЕНСКИ БУЛДОГ-БЪЛГАРИЯ”(НКФББ)

 Общо събрание БНК Белгийски овчарки - 26.03.2016 - Асеновград

До
Всички членове на БНК Белгийски овчарки

Управителния съвет на БНК Белгийски овчарки свиква Общо събрание, което ще се проведе на 26 Март 2016 г. /събота/.

Място на провеждане: АСЕНОВГРАД, комплекс "40-те извора"

Начален час: 14:00 часа, при липса на кворум, началния час се променя на 15:00 часа.

Дневен ред:
1. Приемане на нови членове.
2. Отчетен доклад за изтеклата 2015 година.
3. Приемане отчета за дейноста на БНК Белгийски овчарки за 2015 г.
4. Календарен план за 2016 година.
5. Разни.
Създадено от Arrakis Studio