Новини

Резултати от изпит за съдии, проведен на 16 Януари 2014 г. в София

Общо събрание на БРФК - 30.03.2014

До
Всички членове на БРФК

Управителния съвет на БРФК свиква Общо събрание, което ще се проведе на 30 Март 2014 г. /неделя/.

Начален час: 10:00 часа, при липса на кворум, началния час се променя на 11:00 часа.

Място на провеждане: Ресторанта на хотел Монтесито, бивш Горублянско ханче

Дневен ред:
1. Приемане на нови членове
2. Отчетен доклад за 2013 г.
3. Приемане отчета за дейноста на БРФК за 2013 г.
4. План за работа за 2014 година.
5. РазниСъдийски семинар - 16 Януари 2014 г.

БРФК организира съдийски семинар на 16 Януари 2014 година /четвъртък/.

Мястото е гр. София, Зала в хотел Монтесито /старо име Горублянско ханче/.

Начален час 14:00 часа !

Лектор на семинара – д-р Миливое Урошевич /Сърбия/.

Тема: Техника на съдийстване.Резултати от изпит за съдии, проведен на 23 Ноември 2013 г. в Асеновград

Съдийски семинар - 23 - 24 Ноември 2013

БРФК организира съдийски семинар на 23 и 24 ноември 2013 година. Мястото е Асеновград, хотел Сани.

Начален час на заниманията в събота 14:00 часа !

Водещ на семинара – д-р Радослав Стойнов – Председател на съдийската комисия към БРФК.

Лектори и изпитващи – д-р Радослав Стойнов и зооинж. Георги Христозов – Зам. Председател на БРФК.

Програмата е следната:

23 ноември – лекции.
1. Eкстериор на кучето, основи на оценката.
2. Екстериор и методи на оценка.
Създадено от Arrakis Studio