Новини

Редовно годишно Общо събрание на членовете на “ БЪЛГАРСКИ ГОЛДЪН РЕТРИВЪР КЛУБ ”

Управителният съвет на “БЪЛГАРСКИ ГОЛДЪН РЕТРИВЪР КЛУБ”(БГРК), рег. по ф.д.№7830/2005 г. Ви поканва да присъствате и вземете участие лично или чрез упълномощено от Вас лице в заседанието на Редовно годишно Общо събрание на членовете на “ БЪЛГАРСКИ ГОЛДЪН РЕТРИВЪР КЛУБ ”, което ще се проведе на 02.04.2017 г. от 10:00 часа в гр. София, жк. Дианабад, „При кораба“. При липса на кворум, началния час се променя на 11:00 часа.

Редовно годишно Общо събрание на БГРК ще се проведе при следния дневен ред:Редовно годишно Общо събрание на НКФББ

П О К А Н А

за свикаване на редовно годишно Общо събрание на

“НАЦИОНАЛЕН КЛУБ ФРЕНСКИ БУЛДОГ-БЪЛГАРИЯ”(НКФББ)

 CACT на 20, 21, 22 Януари 2017 СЕ ОТМЕНЯТ!

Във връзка със заповед на Министерство на земеделието и храните относно забрана за лова и разселването на пернат дивеч, в природата на територията на цялата страна във връзка с констатирани от БАБХ огнища на болестта инфлуенца по птиците при домашни и диви птици в страната и с цел осигуряване на живота, здравето и имуществото на гражданите на територията на Република България

СЕ ОТМЕНЯТ обявените

Специализирани състезания на Горски бекас с ранг САСТ.
Създадено от Arrakis Studio