Новини

Отчетно-изборно Общо събрание на БРФК - 26.03.2017 - Асеновград

ПОКАНА

До
Всички членове на БРФК

Управителния съвет на Българска републиканска федерация по кинология свиква Отчетно-изборно Общо събрание.Редовно годишно Общо събрание на НКФББ

П О К А Н А

за свикаване на редовно годишно Общо събрание на

“НАЦИОНАЛЕН КЛУБ ФРЕНСКИ БУЛДОГ-БЪЛГАРИЯ”(НКФББ)

 CACT на 20, 21, 22 Януари 2017 СЕ ОТМЕНЯТ!

Във връзка със заповед на Министерство на земеделието и храните относно забрана за лова и разселването на пернат дивеч, в природата на територията на цялата страна във връзка с констатирани от БАБХ огнища на болестта инфлуенца по птиците при домашни и диви птици в страната и с цел осигуряване на живота, здравето и имуществото на гражданите на територията на Република България

СЕ ОТМЕНЯТ обявените

Специализирани състезания на Горски бекас с ранг САСТ.
Създадено от Arrakis Studio