БНКШПК свиква годишно редовно Общо Събрание на 18.03.2017

ПОКАНА

Управителният Съвет на Български Национален Клуб Швейцарски Пастирски Кучета (БНКШПК) свиква годишно редовно Общо Събрание на 18.03.2017 г (събота) от 14:00ч. на адрес: ул."Люлин планина" 33, партер. (Сградата е ъглова на ул. "Люлин планина" и ул. "Тунджа"; входът е откъм ул." Тунджа ")

 
Събранието ще се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне на нови членове;
2. Отчет за дейността на БНКШПК през 2016 г;
3. Финансов отчет на БНКШПК за 2016 г;
4. Пплан за дейността на БНКШПК за 2017 г;
5. Бюджет на БНКШПК за 2017 г;
6. Разни.

При липса на кворум Общото Събрание ще се проведе един час по-късно, 15:00ч на същата дата, място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.Created by Arrakis Studio