НК Английски сетер - България организира мероприятия на 11.03.2017

Национален клуб Английски сетер - България организира

на 11 Март 2017 /Събота/

следните мероприятия:

 • Изпит ловна пригодност
 • Специализирана екстериорна изложба за породата Английски сетер
 • Общо събрание на НКАСБ със следния днесвен ред:
 1. Отчетен доклад
 2. Календарен план 2017 год.
 3. Приемане на нови членове
 4. Разни

УС на НКАСБ умолява всички членове да изчистят финансовите си задължения към клуба.

Сборен пункт Стрелбищен комплекс ''Витска Елия'' гр.Плевен на околовръстен път София-Русе от 08:00 часа

Съдии изпит ловна пригодност:

 • Даниел Димитров
 • Павлин Казаков

Съдии екстериорна изложба:

 • Павлин Казаков
 • Красимир Тодоров

Общото събрание ще се проведе след приключване на изпита за ловна пригодност и екстериорната изложба от 12:00 часа в ресторанта на ''Туристически дом''гр.Плевен

При липса на кворум Общото събрание ще се проведе един час по-късно на същата дата,място и дневен ред,независимо от броя на присъстващите.

За желаещите да се настанят от предната вечер:
https://www.facebook.com/turisticheskidom/?fref=ts
Created by Arrakis Studio