БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН КИНОЛОЖКИ КЛУБ КАВКАЗКА ОВЧАРКА

Председател Ерджан Себайтин
Отговорник развъдна дейност Георги Димитров
Контакт

Ерджан Себайтин - тел. + 359 878 283 220

Георги Димитров - тел. + 359 885 151 956, galdondog@yahoo.com
Създадено от Arrakis Studio