БЪЛГАРСКИ ДАЛМАТИН КЛУБ

Председател Таня Арангелова
Отговорник развъдна дейност Цветелина Дойчинова
Контакт

e-mail: tanya.arangelova@gmail.com

Таня Арангелова - mobile: + 359 887 931 356

Цветелина Дойчинова - mobile: + 359 887 551 50. ?
Създадено от Arrakis Studio